Aktualności

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 2018 Roku

 

Wrzesień

WRZESIEŃ

ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA

"PAMIĘTAJ O MNIE"

 

 

Wrzesień jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer's Month). Obchodzimy go na całym świecie od 2012 roku.

Wykluczenie społeczne, dezinformacja lub brak wiedzy i świadomości społecznej to poważny problem dla osób borykających się z alzheimerem. Wiele osób w naszym społeczeństwie nadal nie wie czym jest choroba, jakie potrzeby mają chorzy i ich opiekunowie. Celem kampanii Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera jest podnoszenie społecznej świadomości i wzywanie do walki przeciwko stygmatyzacji chorych. Hasłem Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, podobnie jak w zeszłym roku, jest „Pamiętaj o mnie”. 

 

World Alzheimer’s Month 2017 „Remember Me”

www.worldalzmonth.org

ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA 2017
„PAMIETAJ O MNIE”
WCZESNA DIAGNOZA TO GWARANCJA, ŻE MOGĘ ŻYC LEPIEJ PRZEZ DLUŻSZY CZAS

W tym roku,  już po raz szósty,   wrzesień  obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera.  Naszym głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej i zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych.

To właśnie we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie organizują różnorodne wydarzenia edukacyjne i informacyjne, marsze pamięci (memory walks), kampanie medialne i zbiórki funduszy na swą działalność. I choć takie kampanie zazwyczaj odnoszą sukces, bo wpływają na  zwiększenie świadomości  o chorobie, to nadal stygmatyzacja, brak dostępu do wiarygodnej informacji, brak usług wspierających chorych i ich bliskich stanowią problem globalny.
 

Więcej…

 

Piknik Integracyjny

Stowarzyszenie realizuje w miesiącu wrześniu zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Gminy Krapkowice pn.: Piknik Integracyjny Z Okazji Obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera".

Piknik odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym w Pietnej z udziałem członków stowarzyszenia, uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach oraz zaproszonych gości.

 

XIX Zjazd

XIX Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich - Członków Ogólnopolskiego Porozumienia odbędzie się 26-28 maja 2017r. w Rzeszowie.


Stowarzyszenie będzie realizowało we wrześniu 2017 roku zadanie publiczne ze środków Gminy Krapkowice pn.:

"Piknik Integracyjny z okazji obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera".

 

Wesołych Świąt Wielkiejnocy

 

Warsztaty wielkanocne

 

 

 

WRZESIEŃ- ŚWIATOWYM MIESIĄCEM CHOROBY ALZHEIMERA

WRZESIEŃ jest Światowym Miesiącem Choroby Alzheimera (World Alzheimer’s Month™)
Po raz piąty we wrześniu 2016 r. organizacje alzheimerowskie na całym świecie będą obchodzić Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera (wcześniej zwracaliśmy uwagę mediów i obywateli przed wszystkim  na dzień 21 września). ADI zachęca organizacje na całym świecie, aby wykorzystywały ten miesiąc jako okazję do organizowania kampanii społecznych, mających na celu podnoszenie społecznej świadomości i do walki przeciwko stygmatyzacji chorych.
 
Hasłem tegorocznego Światowego Miesiąca  Choroby Alzheimera, podobnie jak w zeszłym roku, jest „Pamiętaj o mnie”.

Więcej…

 

Fotografie XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

 

Więcej…