O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych w Tym Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Krapkowicach przy ulicy Damrota 2 działa od 1998 roku. Działania Stowarzyszenia skupiają się głownie na popularyzacji wiedzy na temat samej choroby która w społeczeństwie jest jeszcze zbyt niewystarczająca.

Stowarzyszenie wpiera fachowym poradnictwem prawnym, psychologicznym, socjalnym oraz medycznym. Udzielamy w trudnych sytuacjach życiowych wsparcia również finansowego.

Staramy się wciąż poszerzać naszą wiedzę biorąc udział w różnorodnych konferencjach oraz spotkaniach poświęconych zagadnieniu choroby Alzheimera i dzielimy się wiedzą z naszymi członkami. Nawiązujemy współpracę z rożnymi firmami, stowarzyszeniami , organizacjami po to by lepiej starać się pomóc naszym chorym i ich członkom rodzin. Przy współpracy udało nam się przeprowadzić dwukrotnie badania przesiewowe na terenie Krapkowic dzięki którym byliśmy w stanie zdiagnozować kilka osób które mogły otrzymać odpowiednią pomoc. Co roku organizujemy z zaprzyjaźnioną od lat Szkołą Specjalną spotkania opłatkowe dla mieszkańców ZOL Górażdże. Uczniowie Szkoły przedstawiają jasełka świąteczne, obdarowują prezentami chorych mieszkańców Zolu. Stowarzyszenie współfinansuje imprezę. Ponadto Stowarzyszenie nie zapomina o swoich członkach i również specjalnie dla nich przygotowuje opłatkowe spotkania które są zawsze wzruszające i pełne radości. 21 września przypada na obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera które również wykorzystujemy na propagowanie wiedzy na temat choroby. Ulotki i plakaty drukowane na tę okoliczność pozwalają docierać do coraz większej grupy osób . Również i w tym dniu uroczyście świętujemy z naszymi członkami Stowarzyszenia. Dzięki naszym działaniom udało nam się zmienić wiele w rzeczywistości opiekunów osób chorych. Właśnie powołanie do życia Grupy Wsparcia możemy zaliczyć do naszego dużego sukcesu oprócz oczywiście uśmiechu i radości z samego faktu pomagania.

Zachęcamy do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Nasze Cele

  1. Popularyzacja wiedzy na temat choroby Alzheimera, jej leczenia i zapobiegania;
  2. Informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych;
  3. Objęcie pomocą członków Stowarzyszenia (osób i rodzin), mającą na celu rozwiązywanie ich indywidualnych problemów.

Zarząd Stowarzyszenia

LIDIA KONOWALIK
Prezes

JUSTYNA KULPA GLINIANY
Wiceprezes

HALINA KALINOWSKA
Sekretarz

MARIA LOPKO
Skarbnik

MARIETA SONSALA
Członek

TERESA PODSIADŁO
Członek

Joanna Ewa Świerczyna
Członek

Komisja Rewizyjna

MAŁGORZATA ANNA BENDKOWSKA
Przewodnicząca komisji rewizyjnej

DANUTA ZDZISŁAWA STRACH
Członek

JOANNA EWA ŚWIERCZYNA
Członek

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2024 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio