DPSy Opolszczyzny

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
ul.Młyńska 48-200 Prudnik
(077) 4362153
Prowadzimy kompleksową opiekę nad starszymi osobami.

 

Dom Pomocy Społecznej "Maria" w Korfantowie
ul. 3 Maja 2 48 - 317 Korfantów 
(0 77) 4 319 048
dps-korfantow@wp.pl
www.strony.wp.pl/wp/dps-korfantow/
Dom Pomocy Społecznej "Maria" w Korfantowie przeznaczony jest dla osób starszych nie wymagających leczenia szpitalnego.

 

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Kościelna 11
(077) 4695215
zakladop@poczta.onet.pl
Placówka jest niepublicznym DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek wg Trzeciej reguły sw. Franciszka. Powstał w 1932 roku jako Dom Opieki dla osób starszych. Rozbudowany w latach 1979-1982. Obecnie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych. Mieszka w nim 46 mieszkańców, mężczyzn i kobiet, w wieku od 61 - 96 lat. Wypełnia podstawowe funkcje przewidziane standardem usług.

 

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
46-200 Kluczbork
ul. Wolczynska
0-77 4182089

 

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
47-120 Zawadzkie
ul. Czarna 2
0-77-4622011
dpszawadzkie@poczta.fm
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie
47-175 Kadłub
0-77 4636337
dps@kadłub.pl
Dom Pomocy Społecznej dla upośledzonych umysłowo.


Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia Branice
48-140 Branice
ul. Szpitalna 18
4860865
Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych.


Dom Pomocy Społecznej w Nysie
al. Wojska Polskiego 77
48-300 Nysa
077 4332818
dps_naszedzieci@poczta.onet.pl
www.dpsnysa.webd.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów 45-738 Opole, ul. Chmielowicka 6 
077 4743697, 4575495
dps-opole@wp.pl
www.dps-opole.webpark.pl
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i osób starszych, zapewniający profesjonalną obsługę, całodobową opiekę medyczną oraz szereg możliwości jakie stwarzamy naszym mieszkańcom...

 

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
48-118 Lisięcice 
077 4857593
dps_klisino@poczta.onet.pl
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie wraz z filiami w Boboluszkach, Branicach oraz Radyni. Dom dla przewlekle psychicznie chorych Liczy łącznie 387 mieszkańców.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kędzierzynie - Koźlu
47-200 Kędzierzyn - Koźle
ul. Łukasiewicza 9
77 4822447
Całodobowa placówka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

 

Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie
49-200 Grodków
ul. Mickiewicz 15
0774155402
dpsgrodkow@poczta.onet.pl
www.motofort.boo.pl/dps
Dom Pomocy Społecznej w Grodkowie założony został w 1950r. Posiadamy 57 miejsc dla kobiet , mężczyzn i małżeństw w pokojach jedno(1), dwu-(19), i trzyosobowych(6) z dostępem do TV i radia. Dysponujemy w pełni wyposażoną kuchnią i jadalnią oraz kuchnią podręczną,dostępną dla każdego mieszkańca. Łazienki i toalety znajdują się na każdym piętrze i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie Domu znajduje się ogród z możliwością uprawy przez mieszkańców kwiatów, warzyw i owoców, miejsce na ognisko, grill, huśtawaka ogrodowa oraz własny parking dla mieszkańców Domu. Dom zapewnia fizjoterapię pod kierunkiem dyplomowanego rehabilitanta. Prowadzimy również zajęcia terapii zajęciowej prowadzone przez instruktora oraz zajęcia chóru "Jesienne Róże". Organizujemy uroczystości okolicznościowe i pomagamy w załatwianiu spraw dotyczących mieszkańców.


Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
ul. Strażacka 8 
077 461 34 80, 462 13 55, 462 13 56
dps.strzelceopolskie@wp.pl
www.dps.strzelce.cyb.pl
Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie. Domy znajdują się w Strzelcach Opolskich, Szymiszowie i Leśnicy. Obecnie posiadamy wolne miejsca. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych z całej Polski. Posiadamy wykwalifikowany personel. W naszych domach panuje miła i rodzinna atmosfera.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OPOLSKIM STOWARZYSZENIU NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679

Prezes Stowarzyszenia informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych członków Stowarzyszenia oraz chorych i ich prawnych opiekunów jest OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA, ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów określonych w Statucie Stowarzyszenia i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych członków, w tym chorych i ich opiekunów jest Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Stowarzyszenia.

6. Wizerunek i dane osobowe członków oraz chorych i ich opiekunów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.opolski-alzheimer.pl lub na facebooku w celu promocji działań Stowarzyszenia i osiągnięć jego członków. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres uczestnictwa członka w Stowarzyszeniu, archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe członka stowarzyszenia wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody, a w przypadku osób chorych – ubezwłasnowolnionych zgody prawnych opiekunów.

8. Dane osobowe członka stowarzyszenia oraz osób chorych–ubezwłasnowolnionych związane z jego stanem zdrowia przetwarzane są na zgodę członka lub prawnego opiekuna chorego.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

© 2024 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA | Wykonanie: Ludio