Aktualności

"Alzheimer - Rozumiem - Wspieram"


Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem  społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z  otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują,  że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede  wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek  starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia.  Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta  osoba ma objawy demencji. Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami  otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają  bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat,a  bliscy często nie potrafią pomóc. W społeczeństwie brakuje podstawowej  wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach, gdzie można otrzymać  pomoc i potrzebne informacje. 
 
 
 
 

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
pt. "Alzheimer - Rozumiem - Wspieram"

Broszura - Alzheimer Rozumiem - Wspieram

Broszura - Osoby Żyjące z Demencją

 

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu zdrowych, pogodnych świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół oraz wesołego Alleluja!

 

 

APEL

 

OPOLSKIE STWOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM RODZIN I OSÓB
Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Z SIEDZIBĄ W KRAPKOWICACH ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBA O WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI NASZEJ ORGANIZACJI W FORMIE PRZEKAZANIA
1%
KRS 0000 215 720

KONIECZNIE Z DOPISKIEM 
W CELU SZCZEGÓŁOWYM:
OPOLSKI ALZHEIMER
WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z GÓRY DZIĘKUJĘ!
W IMIENIU ZARZĄDU: LIDIA KONOWALIK-PREZES

 

Wesołych Świąt!

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym 2021 roku z całego serca składa Zarząd Opolskiego Stowarzyszenia.
 
 

"Porozmawiajmy o demencji"

29 września 2020 roku w filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Polnej 21 odbyło się spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia w związku z realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Krapkowice pn.: "Emeryt - opiekunem chorego". Spotkanie wiązało się również z obchodami Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera pod hasłem: "Porozmawiajmy o demencji". 

Więcej…

 

Emeryt - opiekunem chorego

29 września 2020 roku w filii Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Polnej 21 odbyło się spotkanie członków i sympatyków stowarzyszenia w związku z realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Krapkowice pn.: "Emeryt - opiekunem chorego". Spotkanie wiązało się również z obchodami Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera pod hasłem: "Porozmawiajmy o demencji". 

 

Hasło 2020

"Porozmawiajmy o otępieniu" 

ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA to koordynowana od 1994 roku przez Międzynarodową Organizację Alzheimer's Disease International (ADI) kampania informacyjna, prowadzona na całym świecie. Jej celem jest  podnoszenie świadomości społecznej oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji. Chociaż wpływ takich kampanii jest coraz większy, nadal niezrozumienie, czym jest otępienie (demencja) i jakie ma konsekwencje dla chorych i ich bliskich, oraz ich stygmatyzacja, stanowią poważne, globalne wyzwanie.

Każdego roku we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie apelują do rządów swoich krajów o podejmowanie skutecznych działań służących poprawie jakości życia chorych i ich opiekunów. W tym roku jest to szczególnie ważne, bo nasza kampania odbywa się w trakcie globalnej pandemii  Covid-19, która pokazała, że osoby żyjące z otępieniem to grupa najbardziej narażona na skutki zakażenia wirusem, jak i na wykluczenie oraz izolację społeczną. Mamy nadzieję, że hasło tegorocznej kampanii „Porozmawiajmy o otępieniu” (Let's talk about dementia) skłoni ludzi do szukania informacji, wsparcia i porady oraz do pozbycia się lęku przed chorobą.

ADI jest międzynarodową federacją 102 organizacji alzheimerowskich z całego świata, mającą oficjalne relacje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Jej wizja to prewencja, opieka, włączanie chorych i leczenie. ADI uważa, że kluczem do zwycięstwa w walce z otępieniem jest połączenie globalnych rozwiązań z wiedzą lokalną. ADI współpracuje z wieloma organizacjami, zajmującymi się otępieniami, w tym z Dementia Alliance International, NCD Alliance, King’s College London’s Global Observatory on Ageing and Dementia Care, Swedish Care International, the Global Brain Health Institute (GBHI), Alzheimer Europe i Alzheimer Iberoamerica. ADI jest również partnerem projektu STRiDE  (Strengthening responses to dementia in developing countries - Wzmocnianie działań w krajach rozwijających się), prowadzonego przez Ośrodek Care Policy and Evaluation (CPEC) przy London School of Economics and Political Science (LSE).

Otępienie (demencja) to wspólna nazwa na określenie chorób prowadzących do stopniowej degeneracji mózgu, co wpływa na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje. Choroba Alzheimera i otępienie naczyniowe to najczęstsze rodzaje otępienia, odpowiedzialne za 90 % przypadków demencji. Jej objawy to między innymi utrata pamięci, trudności w znalezieniu odpowiednich słów lub w rozumieniu innych osób, kłopoty z wykonywaniem rutynowych wcześniej zadań, zmiany  osobowości i nastroju.

Dla otępienia nie ma granic społecznych, ekonomicznych czy geograficznych. I chociaż każdy doświadcza choroby na swój indywidualny sposób, to w końcu wszyscy nie będą potrafili o siebie zadbać samodzielnie i będą potrzebować pomocy w każdym aspekcie codziennego życia. Obecnie, w przypadku większości otępień, nie ma skutecznego leku , ale dostępne są terapie, poradnictwo i wparcie. Co 3 sekundy u kogoś na świecie pojawia się otępienie. Dziś jest już ponad 50 milionów osób żyjących z otępieniem. Za 20 lat ta liczba się podwoi, a w 2050 roku będzie ich 152 milionów. Szacuje się, że roczny, globalny koszt związany z leczeniem i opieką wynosi obecnie ponad 1 trylion dolarów amerykańskich, a do roku 2030 ta liczba się dwukrotnie wzrośnie.

Uważa się, że otępienie to jeden z najważniejszych kryzysów zdrowotnych XXI wieku. Brak odpowiedniej polityki państwa w tym zakresie narazi rządy na epidemię otępień. Dlatego tak istotne jest, aby rządy wszystkich krajów na świecie czyniły wszystko, co zmniejszy negatywny wpływ otępienia na życie swoich obywateli. WHO od 2017 roku apeluje o wdrożenie Global Plan on Dementia:  globalnego planu walki z otępieniem. Można to uczynić przez podnoszenie świadomości i promowanie zmniejszenia ryzyka oraz przez zwiększanie dostępu do rozpoznawania otępień, opieki nad chorymi i prowadzenia badań naukowych. Według ADI skala wyzwań jest ogromna, a postępy nadal zbyt wolne. Dotychczas jedynie 31 państw wprowadziło własne plany, rekomendowane przez WHO. Takie strategie powinny dotyczyć wszystkich 194 państw członkowskich WHO. Polska jest jednym z nich i nie wdrożyła takiego planu.

Otępienie nie jest skutkiem normalnego starzenia się, a osoby chore i ich bliscy powinny otrzymać wsparcie, aby mogły żyć jak najlepiej.

Tłumaczenie i opracowanie: Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska

 

Konferencja

„Jak epidemia wpłynęła na sytuację osób żyjących z chorobą Alzheimera, dobre praktyki i wnioski na przyszłość”

3 września 2020 r. (czwartek) w godzinach 13.00 – 15.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wejść na link:
https://us02web.zoom.us/j/86951257163

Konferencję można też śledzić na FB:

Dotychczas nasze wrześniowe konferencje charakteryzowały się tym, że w różnych miejscach Polski były organizowane spotkania lokalne połączone online z konferencją w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszano na nie lokalne władze, instytucje publiczne, liderów organizacji społecznych, opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera, osoby chorujące, terapeutów. Spotkania te były okazją do zauważenia problemów i potrzeb rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera oraz do rozmów na ten temat w kontekście lokalnym. (Nagrania z konferencji są dostępne na stronie rzecznika praw obywatelskich w zakładce choroba Alzheimera.)

W tym roku sytuacja związana z epidemią zmusiła nas do zmiany formuły.

O problemach osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin zaczęliśmy mówić już w czerwcu, organizując 3 webinaria stanowiące uzupełnienie tegorocznej konferencji:

Trudne sytuacje w opiece nad osobą z otępieniem, 16 czerwca 2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/webinarium-trudne-sytuacje-w-opiece-nad-osob%C4%85-z-demencj%C4%85

powinna wyglądać dobra komunikacja w rodzinie z osobą żyjącą z chorobą otępienną, 23 czerwca 2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/webinarium-jak-powinna-wygladac-dobra-komunikacja-w-rodzinie

>> Program konferencji (PDF)

 
 

 

Komunikat

W okresie pandemii działalność Grupy Wsparcia i Terapia Zajęciowa zostaje zawieszona do sierpnia 2020 roku.

O wznowieniu działalności powiadomimy członków w terminie późniejszym.

Życzymy wszystkim chorym, opiekunom, wolontariuszom i sympatykom stowarzyszenia zdrowia i wytrwałości - oczekując na szybkie spotkanie.