Aktualności

XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

XVIII Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich uważam za bardzo udany pod względem merytorycznym i organizacyjnym.  Takie opinie uzyskałam od uczestników i zaproszonych gości. Przyjęliśmy również mnóstwo życzeń i wyrazów uznania z okazji 18 rocznicy działalności naszego stowarzyszenia. Zaprosiliśmy na zjazd 25 organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Alzheimerowskich. Przyjechało łącznie 20 organizacji w tym 2 z Opola: SDS "Magnolia" i Fundacja  "KTO TO-zrozumieć alzheimera" i 18 organizacji, między innymi z: Warszawy, Krakowa, Elbląga, Bydgoszczy, Białegostoku, Lublina, Oświęcimia, Rzeszowa, Poznania, Siedlec, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Piły, Koprzywnicy, itd.  oraz darczyńcy i sponsorzy. Cenimy sobie również udział władz wojewódzkich i lokalnych podczas otwarcia zjazdu i w kolejnych dniach: przedstawiciela Wojewody Opolskiego, Starosty Krapkowickego, Wice Starosty, Burmistrza Krapkowic, Burmistrza Leśnicy, przedstawiciela Zarządu Powiatu, radnych powiatowych,  którzy znacząco wsparli organizację zjazdu. Uczestnicy zjazdu poruszyli między innymi problemy, związane z potrzebą wprowadzenia Narodowego Planu Alzheimerowskiego, omówiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie całego kraju przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Alzheimerowskich, dotyczące świadomości społecznej o chorobie Alzheimera oraz  kosztów ponoszonych przez opiekunów w związku z tą chorobą, szczególnej, wielowymiarowej roli organizacji pozarządowych  dla chorych, opiekunów,  społeczności lokalnej, ponadlokalnej i całego kraju.
Wszystkim uczestnikom zjazdu, władzom wojewódzkim, członkom stowarzyszenia, członkom zarządu stowarzyszenia i gościom serdecznie dziękuję za okazaną pomoc, zaangażowanie i wsparcie zjazdu.
 

Lidia Konowalik- Prezes 
 

18 lat

Opolskie Stowarzyszenie obchodzi w 2016 roku jubileusz
18-lecia działalności
Byliśmy organizatorem tegorocznego

XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich

Zadanie było współfinansowane ze środków budżetu województwa opolskiego PFRON, powiatu Krapkowickiego i Gminy Krapkowice

 

 

W walce z chorobą

Licealista z  Lublina Łukasz Wysocki odkrył tanią w pozyskiwaniu substancję która nie tylko powstrzymuje ale także cofa objawy choroby Alzheimera. Działanie substancji polega na niszczeniu gromadzących się w mózgu złogów białek niszczących konstrukcje neuronów. Substancja nie jest szkodliwa dla wątroby ale lek nie przeszedł jeszcze szeregu testów dlatego jest gotów do wypuszczenia na rynek farmaceutyczny. Gdy przejdzie ona szereg testów, będzie można ją produkować. Badania nadal trwają. 

 

"PAMIĘTAJ O MNIE"

 21 WRZESIEŃ ŚWIATOWYM DNIEM CHOROBY  ALZHEIMERA                                                                                                                                                       
OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ORGANIZACJI ALZHEIMEROWSKICH - zostało przekształcone w roku 2018 w związek stowarzyszeń Alzheimer Polska.

Tekst jednolity po zmianach
W dniu 10 maja 1999 roku w Warszawie pomiędzy organizacjami alzheimerowskimi działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej zostało zawarte Porozumienie następującej treści:

Więcej…

 

Obchody Światowego Dnia Choroby Alzheimera w naszym Stowarzyszeniu

 

Więcej…

 

XV Ogólnopolski Zjazd Organizacji Alzheimerowskich

Wyznaczeni członkowie zarządu byli uczestnikami XV Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich w Poznaniu w dniach 6-7-8 IX 2013 r.
Oprócz indywidualnych prezentacji stowarzyszeń ustalono zasady ogólnopolskiego porozumienia.
 

"Choroba Alzheimera - uczmy się pomagać"

"Choroba Alzheimera - uczmy się pomagać"

 

To już 15 lat...

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych w Tym Osób i Rodzin z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Krapkowicach przy ulicy Damrota 2 działa już 15 lat. Działania Stowarzyszenia skupiają się głownie na popularyzacji wiedzy na temat samej choroby która w społeczeństwie jest jeszcze zbyt niewystarczająca .

Więcej…

 

Oliwa w walce z chorobą.

Zdaniem lekarzy porcja oliwy dziennie pomoże w profilaktyce Alzheimera. Naukowcy potwierdzają także, że oliwa może przyczynić się do stworzenia leku na tę chorobę.

 

Więcej…