Karta Zasad opieki nad osobami z chorobą Alzheimera i ich opiekunami opracowana przez Alzheimer's Disease International (ADI)

Z kraju i ze świata


1. Choroba Alzheimera oraz pokrewne choroby otępienne są schorzeniami postępującymi i degeneracyjnymi. Mają ogromny wpływ na osoby nimi dotknięte Jak również na ich rodziny.


2. Cierpiący z powodu chorób otępiennych są nadal ludźmi wartościowymi, posiadającymi własną godność i zasługującymi na tyle samo szacunku, co inni ludzie.


3. Osoby cierpiące z powodu otępienia potrzebują bezpiecznego środowiska do życia oraz ochrony przed wykorzystaniem i przemocą.


4. Odpowiednia opieka nad tymi osobami wymaga dostępu do usług medycznych i socjalnych. Każda osoba, u której podejrzewa się chorobę otępienną wymaga oceny medycznej, a osoby, u których stwierdzono chorobę - potrzebują stałej opieki i leczenia.


5. Osoby cierpiące z powodu otępienia powinny uczestniczyć. Jeśli to jest możliwe, w decyzjach mających wpływ na ich życie codzienne i przyszłą opiekę.


6.
Potrzeby opiekunów rodzinnych osób z otępieniem powinny być oceniane i stale zaspokajane.


7. Należy zapewnić odpowiednie środki dla wspierania osób z chorobami otępiennymi oraz ich opiekunów przez cały okres choroby.


8. Wszyscy ludzie, którzy angażują się w opiekę nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi, potrzebują informacji, wiedzy i możliwości kształcenia w dziedzinie skutków choroby i sposobów opieki.

tłum. M. Wojciechowska