Etiologia choroby Alzheimera

Z kraju i ze świata

          Przyczyny choroby Alzheimera wciąż nie są znane. Ciągle nie ma też sposobów, by jej zapobiegać. Wiadomo natomiast, że najpoważniejszym czynnikiem potęgującym ryzyko rozwoju choroby jest wiek - najczęściej chorują osoby po 65. roku życia. Pewne, choć nie decydujące, znaczenie mają również uwarunkowania genetyczne (z badań wynika, ze tylko ok. 10% pacjentów odziedziczyło chorobę po przodkach). Z medycznego punktu widzenia, ustalono, iż choroba Alzheimera jest zanikiem mózgu, spowodowanym odkładaniem się w mózgu substancji białkowej (amyloidu). Ciągle jednak nie są znane czynniki, które powodują, że substancja ta zaczyna odkładać się w mózgu.

         Profesor Richard J. Wurtman, specjalista od neuroendokrynologii, przedstawił sześć hipotez, dotyczących przyczyn choroby Alzheimera: uszkodzone geny, czynnik infekcyjny, toksyny środowiskowe (np. aluminium czyli glin), niedokrwienie mózgu i nieprawidłowy metabolizm energetyczny, nadmierne gromadzenie się białek oraz zaburzenia biochemiczne w obrębie neuroprzekaźników. Dr Wurtman sugeruje, że każda z tych hipotez może okazać się po części prawdziwa, ale dopiero jednoznaczne wyjaśnienie choroby Alzheimera na poziomie bardziej elementarnym pozwoliłoby je wszystkie połączyć. Ostatnie badania potwierdzają rolę czynnika genetycznego, wytyczając tym samym nowe kierunki poszukiwania skutecznego sposobu leczenia tej choroby.