Główne cele Stowarzyszenia

Podstawowe


I.
Popularyzacja wiedzy na temat choroby Alzheimera, jej leczenia i zapobiegania;

II.
Informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych;

III.
Objęcie pomocą członków Stowarzyszenia (osób i rodzin), mającą na celu rozwiązywanie ich indywidualnych problemów.